AmaterCup je seriál automobilových závodů pro amatérské jezdce a nadšence sportovní jízdy autem, bez rozdílu značky, modelu, typu paliva či druhu pohonu. V AmaterCupu může jezdit každý s platným řidičským průkazem.

První ročník podběhl v roce 2010, každý měsíc byla minimálně jedna akce, přes zimu ve stylu volných tréninků a okruhových dnů, přes léto se závodilo. Na okruzích v Sosnové, Vysokém Mýtě, Písku či v Sedlčanech. Na startovní listině se pak objevovala nejrůznější auta, od Škody 120, Citroën C2 či Saxo k Subaru, Mitsubishi, BMW3, Ford Focus, Opel, Caterham, až po Nissan GT-R. Druhý ročník 2011 probíhal v podobném duchu s tím, že se kromě okruhových dnů a závodů do kalendáře dostaly také řidičské školy, instruktorem byl například několikanásobný mistr Václav Pech.

Tradiční harmonogram závodního dne je nastaven tak, že ráno proběhne administrativní přejímka a pak je až do oběda dráha otevřená libovolně pro trénink. Kdokoli z jezdců může jezdit zcela libovolně a bez omezení. Přes oběd, který je stejně jako celé občerstvení v ceně startovného, se upraví dráha, připraví se profesionální časomíra. A pak se jedou měřené jízdy, obvykle tři okruhy ve dvou kolech (kompletní propozice jsou na webu AmaterCup.cz), stylem závodu do vrchu, na trati je vždy jedno auto pro zachování maximální bezpečnosti. Časy jednotlivých jízd se sčítají, a ten, kdo dosáhne ve své skupině (dělení je do třech kategoriích podle objemu motoru, výkonu a hmotnosti) nejlepšího času, vyhrál.

Jak to probíhá…

Tradiční harmonogram závodního dne je nastaven tak, že ráno proběhne administrativní přejímka a pak je až do oběda dráha otevřená libovolně pro trénink. Kdokoli z jezdců může jezdit zcela libovolně a bez omezení. Přes oběd, který je stejně jako celé občerstvení v ceně startovného, se upraví dráha, připraví se profesionální časomíra. A pak se jedou měřené jízdy, obvykle tři okruhy ve dvou kolech (kompletní propozice jsou na webu AmaterCup.cz), stylem závodu do vrchu, na trati je vždy jedno auto pro zachování maximální bezpečnosti. Časy jednotlivých jízd se sčítají, a ten, kdo dosáhne ve své skupině (dělení je do třech kategoriích podle objemu motoru, výkonu a hmotnosti) nejlepšího času, vyhrál.

Závody v roce 2012

brzy bude doplněno…

Co by vás mohlo zajímat ohledně AMATER CUP 2011

Kompletní podmínky a předpisy najdete v následujících propozicích, zde v několika bodech hlavní podstata AmaterCupu

– AmaterCup je zájmový a dobrovolný podnik pro všechny příznivce sportovní jízdy autem

– Přihlásit se může každý, kdo je starší osmnácti let a má platný řidičský průkaz sk. B

– Lze jezdit jak s čistě sériovými automobily, tak s upravenými speciály – úpravám se meze nekladou

– Je dovoleno jezdit jak na sériových gumách, tak i na poloslickách nebo slickách

– Úpravám se nebráníme – kdo chce být rychlejší, ať ladí a ladí …

– Automobily jsou rozděleny do skupin – zejména podle objemu motoru, ve skutečnosti tak, aby byla zachována co největší konkurence schopnost

– Na prvním místě je vždy bezpečnost!!!

 

Obecné podmínky, technické předpisy a propozice AMATER CUP 2011

1. Šampionát a závod

1.1. Amater Cup je seriál (dále jen šampionát) automobilových závodů (dále jen závod) pro amatérské závodníky (dále jen jezdce), na uzavřených tratích závodních okruhů (dále jen tratě) s automobily (dále jen soutěžní vozidla).

1.2. Pořadatelem a promotérem šampionátu je společnost Realitní portál s.r.o., kontaktní osoba a ředitel závodu je Petr Menzl.

1.3. Kontaktní informace: www.amatercup.cz, info@amatercup.cz, tel:             603 296 696      .

1.4. Kalendář závodů: 7.5. Písek 11.6. Vysoké Mýto 20.8. Vysoké Mýto 17.9. Písek 5.11. Sosnová

 

2. Jezdec

2.1. Závodu se může účastnit pouze amatérský jezdec, profesionál má start povolený pouze se souhlasem ředitele závodu.

2.2. Jezdce může být pouze osoba, která dosáhne nejpozději v den registrace osmnácti let věku a je držitelem řidičského oprávnění skupiny B.

2.3. Jezdec je povinen zaregistrovat se na internetových stránkách www.amatercup.cz, veškeré údaje musí být pravdivé.

2.4. Jezdec se zavazuje, že bude dodržovat všechna ustanovení, obecné podmínky a předpisy Amater Cupu.

2.5. Jezdec se závodu účastní s vědomím, že jeden pouze na vlastní riziko, že musí rychlost vozidla a vůbec veškeré své chování podřídit svým schopnostem, zkušenostem, povětrnostním a dalším souvisejícím podmínkám.

2.6. Jezdec vždy bere jako prioritu bezpečnost svou i okolí jako nadřazenou nad vší, i nad dobrým časem a nejlepšími výsledky.

2.7. Jezdec před závodem podepíše prohlášené o odpovědnosti. Bez tohoto prohlášení nemůže být do závodu či šampionátu připuštěn.

2.8. Jezdec musí mít v závodě nasazenou ochrannou přilbu.

2.9. Jezdec může mít v soutěžním vozidle spolujezdce. Ten musí mít také nasazenou ochrannou přilbu, musí být uveden jmenovitě v prohlášení o zodpovědnosti a musí toto prohlášení také podepsat.

2.10. Jezdec má přísný zákaz brát do soutěžního vozidla spolujezdce, který nebyl nahlášen a zapsán, pokud to učiní, bere veškerou odpovědnost za spolujezdce na sebe a může být za toto bez náhrady na vrácení startovného vyloučen ze závodu.

2.11. S jezdcem může být v soutěžním vozidle pouze jeden spolujezdec na předním sedadle, zadní sedadla musí být volná.

2.12. Jezdec i spolujezdec nesmí usednout do soutěžního vozidla po požití alkoholu, omamných látek nebo ve špatné tělesné či duševní kondici.

 

3. Registrace

3.1. Registrace na internetových stránkách www.amatercup.cz je první a povinnou součástí procedury nutné k přihlášení do závodu a šampionátu.

3.2. Veškeré údaje musí uvedené v registraci musí být pravdivé, v opačném případě může být jezdce kdykoli vyloučen bez náhrady ze závodu a šampionátu.

3.3. Přijetí registrace do Amater Cupu je zcela a výhradně na řediteli závodu, ten může registraci bez udání důvodu zamítnout.

3.4. Pokud jezdec záměrně zatají nebo pozmění data požadovaná pro registraci, nebude připuštěn do závodu a to i tehdy, když zaplatil startovné. To pak propadává ve prospěch promotéra bez náhrady a možnosti odvolání či protestu.

 

4. Startovné

4.1. Startovné na jeden závod činí 1.990 Kč a musí být připsáno na účet  2400206592/2010 podle podmínek uvedených v předpisu k platbě, který obdrží jezdec mejlem.

4.2. Existuje možnost pouze dopoledních volných jízd bez měřených kol, pak je startovné 1690 Kč.

4.3. Během šampionátu může promotér vyhlásit speciální ceny a slevy na startovné, tyto však nemohou být zpětně vymáhány a nárokovány soutěžícími, kteří startovné uhradili před vyhlášením těchto cen. Jejich vyhlašování a ukončování probíhá prostřednictvím internetových stránek www.amamtercup.cz.

4.4. Startovné se vrací plné výši, je-li některý ze závodů zrušen, což může promotér učinit kdykoli. Startovné v plné výši se vrací jezdci, pokud se tento odhlásí nejpozději osm dnů před konáním závodu. Při zrušení účasti sedm a méně dnů před závodem propadá startovné v plné výši promotérovi jako náhrada za místo, které mohlo být poskytnuto jinému zájemci.

 

4.5. Na základě registrace a přijaté platby startovného budou jezdcům přidělena startovní čísla. Ta jsou vydávána vždy před každým závodem, jejich přidělování má v kompetenci ředitel závodu a proti přidělenému číslu se nelze odvolat nebo podat protest.

 

5. Soutěžní vůz

5.1. Soutěžním vozidlem se rozumí jakékoli sériové auto schválené pro provoz na pozemních komunikacích s platnou technickou kontrolou a v odpovídajícím technickém stavu. Nebo jakýkoli jiný automobil bez registrační značky a technické kontroly, který po předchozí dohodě zaregistruje promotér na akci.

5.2. Technický stav soutěžního vozidla posuzuje před závodem ředitel závodu a může soutěžní vozidlo do závodu nepřipustit, shledá-li ho v takové kondici, že by mohlo dojít k ohrožení zdraví a majetku. Nárok na vrácení startovného v takovém případě zaniká bez náhrady.

5.3. Soutěžní vozidla jsou dělena do jednotlivých tříd podle objemu motoru, a to: 1. třída do 1849cm3, 2. třída od 1850 cm3 do 2499cm3 3. třída nad 2500 cm3 Rozdělení do tříd vždy podléhá typům aut zapsaných na konkrétní závod a promotér může auta přeskupit v rámci vytvoření lepší objektivity nebo udělit časový hendikep. Vždy je přihlíženo spíše k poměru výkonu a hmotnost než k objemu motoru jako takovému.

5.4. Přeplňované motory, respektive jejich objemy jsou násobeny koeficientem 1,7, motory typu wankel či vozy typu lightweight nejsou tříděny podle objemu motoru, ale podle výkonu a hmotnosti.

 

6. Ceny

6.1. V každém závodě jsou vyhlašovány nejlepší tři místa z každé skupiny.

6.2. Stanovení výherců probíhá podle nejlepších zajetých časů tak, že se sečtou všechny zajeté časy za daný závod a nejlepší, tedy nejkratší celkový čas vyhrává. Pokud by došlo ke shodnému času u více jezdců, lepší je ten, který zajel první kolo (druhé a další při opětovném nerozhodném hodnocení) v lepším čase.

6.3. Jezdec si nemůže nárokovat žádnou konkrétní cenu.

 

7. Protesty

7.1. Protest může podat pouze jezdec.

7.2. Protest může být podán pouze na jezdce nebo na soutěžní vozidlo, vždy jen v aktuálním závodě.

7.3. Protest musí být podán pouze písemně k rukám ředitele závodu a to vždy do deseti minut po ukončení závodu.

7.4. Při podání protestu je protestující povinen složit částku 3000 Kč k rukám ředitele závodu jako kauci, která v případě neoprávněného protestu bez náhrady propadá promotérovi.

7.5. Protest musí být vyřešen do konce závodu, ve kterém byl podán a proti verdiktu ředitele závodu, který o protestu rozhoduje, není odvolání.

 

8. Časomíra a startovní procedura

8.1. Jezdce musí být připraven v okolí startu v řadě jezdců podle startovních čísel, pokud jezdec nenastoupí na start v uvedeném pořadí, může být penalizován nebo z bodování daného kola vyloučen.

8.2. Nenastoupí-li jezdce vůbec v čase dané rychlostní zkoušky na start vůbec, nebo pokud nedojede do síle po startu rychlostní zkoušky, bude mu zapsán výsledný čas 4:00:000 minuty.

8.3. Na časomíru nelze podat protest a zveřejněné výsledky jsou definitivní.

8.4. Startovní procedura bude vždy upřesněna ve Zvláštním ustanovení k danému závodu.

 

9. Signalizace a chování na trati

9.1. Jezdec vždy poslouchá pokyny pořadatelů. Při porušení pokynů pořadatelů, Obecných podmínek nebo Zvláštního ustanovení, stejně jako při prohřešku proti fair-play a sportovnímu chování může být jezdce ze závodu či šampionátu vyloučen bez náhrady na vrácení startovného a bez možnosti získat ceny i při dosažení výsledků, které by mu zisk cen zaručovaly.

9.2. Obecně se považuje signalizace žlutou vlajkou za varování a pokyn ke zvýšené opatrnosti, ke snížení rychlosti a návratu do depa se zvýšenou opatrností.

9.3. Červená vlajka je signálem k okamžitému zvolnění tempa, ukončení rychlostní zkoušky a buď návratu do depa a nebo podle pokynů pořadatelů k setrvání na trati v zastaveném vozidle, pokud by na trati byla překážka, kterou nelze objet.

9.4. Závod je (znovu) odstartován buď zelenou vlajkou, šachovnicovou vlajkou nebo signálem GO.

9.5. Na trati je přísný zákaz zastavovat, couvat, otáčet se, otvírat okna vozidla či dveře.

9.6. Pokud dojde vlivem jízdní chyby k otočení soutěžního vozidla do protisměru nebo k zastavení vozidla, jezdec buď ihned vozidla vrátí do původního směru a pokračuje dál v závodu. To pouze pokud může toto udělat bez ohrožení jezdce, který startuje za ním. A nebo zapne varovné blinkly a zůstane stát na místě a nechá jezdce s následujícím startovním číslem projet a následně pak pokračuje v závodu. V cíli nahlásí, že byl předjet.

9.7. Pokud zůstane jezdec se soutěžním vozidlem stát na trati a nemůže pokračovat dál, zapne varovné blinkry a počká, až dorazí na místo pořadatelé a problém začnou řešit. Pokud by soutěžní vozidlo stálo v místě, kde by bylo ohroženo zdraví, bezpečí nebo životy jezdce. Jezdce vystoupí a okamžitě odejde do bezpečné vzdálenosti od trati. Zůstane v bezpečné vzdálenosti a počká na pořadatele.

9.8. Při tréninku je přísně zakázáno vzájemné závodění.

 

10. Odstoupení ze závodu

10.1. Jezdec může odstoupit kdykoli ze závodu, je povinen toto ale neprodleně ohlásit promotérovi, resp. řediteli závodu. Místo časů ze závodů, které jezdec neabsolvoval, včetně toho, který nedokončil, mu bude zapsán za každý neodjetý závod jednotný čas 4:00:000 minuty.

10.2. Odstoupením ze závodu zaniká jezdci nárok na umístění či na ceny, pokud by i přes náhradní časy měl na toto nárok.

10.3. Odstoupením nevzniká jezdci nárok na vrácení startovného.

 

11. Depo a chován v servisní zóně

11.1. Jezdec plně zodpovídá za chování své, svého spolujezdce a týmu, udržuje pořádek, veškerý věci a vybavení, včetně odpadu, které přivezl na závod, také sám odveze a uklidí. Porušení může být pokutováno penalizací, vyloučením ze závodu či šampionátu nebo finanční pokutou do výše 5000 Kč.

11.2. Maximální povolená rychlost soutěžního vozidla v prostorech závodu je 30 km/h. Pokud jezdce způsobí svým vozidlem nějakou škodu na osobách či na majetku, je považován za viníka celé záležitosti a takto bude celá věc předána Policii ČR.

11.3. Způsobí-li jezdec svým soutěžním vozidlem škodu na jiném soutěžním vozidle, bez prošetřování skutečnosti budou oba jezdci bez možnosti odvolání vyloučeni ze závodu bez náhrady startovného a finanční vyrovnání za poškození si vyřeší sami mezi sebou.

11.4. Pokud jezdec způsobí svým chováním škodu na majetku či vybavení závodního okruhu, na místě podepíše protokol o tomto s ředitelem závodu, a zaváže se k tomu, že škodu uhradí ze svých prostředků. Pokud je škoda natolik vysoká, že škodu nemůže jezdec uhradit na místě, podepíše směnku na částku, kterou stanoví ředitel závodu.

11.5. Je zakázáno pracovat na vozidle, opravovat ho a upravovat bez ochranné plachty. V případě znečištění platí stejné podmínky jako v bodě 11.4.

 

12. Harmonogram a program závodu

12.1. Závodní den je koncipován tak, že po registraci jsou volné jízdy a po polední pauze se jedou měřená kola. Jejich počet je vždy vypisován na daný závod, obvykle 2 x 3 nebo 3 x 2.

12.2. Platí veškerá ustanovení promotéra závodu, i ta ústní, vyhlášená vždy při zahajovací rozpravě před závodem.

12.3. Harmonogram a program závodu se řídí Zvláštním ustanovením na daný závod.

12.4. Harmonogram se může bez předchozího ohlášení měnit, změny budou v takovém případě vypsány na informační tabuli nebo vyhlášeny ústně promotérem.

 

13. Technické předpisy

13.1. Jezdec i spolujezdec musí použít při závodě ochrannou přilbu a musí být připoutaní bezpečnostními pásy.

13.2. Jsou zakázány jakékoli úpravy na vozidle, které by mohly vést k poranění osob nebo poškození majetku.

13.3. Soutěžní vozidlo musí mít na trati uzavřené dveře a okna.

13.4. Z obou stran soutěžního vozidla musí být viditelně nalepena nebo napsána startovní čísla.

13.5. V prostoru kabiny soutěžního vozidla nesmí být žádné volně ložené předměty, které by mohli způsobit zranění nebo škodu na majetku.

 

14. Tresty a penalizace

14.1. Jezdec může být penalizován nebo potrestán za nesportovní chování v průběhu závodu a šampionátu. Za poškození dobrého jména závodu a šampionátu, za špatné vyplnění registrace, nedostavení se k rozpravě nebo odmítnutí technické přejímky. Za porušení Obecných podmínek a technických předpisů. Za porušení Zvláštního ustanovení. Za nedostavení se k vyhlášení výsledků. Za jiné přestupky netýkající se soutěžní části závodu či šampionátu.

14.2. Výpis trestů. 1. výstraha 2. výstraha + pokuta 500 Kč 3. výstraha + pokuta 1000 Kč 4. vyloučení ze závodu bez nároku na vrácení startovného a ceny 5. vyloučení ze závodu bez nároku na vrácení startovného a ceny + pokuta 2000 Kč 6. vyloučení z celého šampionátu + plus pokuta 2000 Kč 14.2 Finanční tresty jsou splatné okamžitě ve chvíli udělení. Pokud jezdec odmítne pokutu uhradit, bude potrestán podle bodu 4. v odstavci 14.2.

 

15. Další ustanovení

15.1. Ke každému závodu je vypsáno Zvláštní ustanovení, které musí jezdce podepsat.

15.2. Jezdec je povinen sledovat informace od promotéra a řídit se těmito pokyny.

15.3. Platí, že co není dovoleno, je striktně zakázáno.

15.4. Platí přísný zákaz vstupování do prostoru tratě. Jezdi, spolujezdci a diváci se smí pohybovat pouze v depu, boxech na tribunách a parkovištích.

15.5. Doplňování paliva je vždy v kompetenci jezdce. Nastoupení do závodu s nedostatkem paliva je považováno za hrubé porušení pravidel.

15.6. Jezdec souhlasí s tím, že může být během závodu či šampionátu fotografován a natáčen na video, souhlasí také s tím, že promotér může následně tento materiál použít dle svého uvážení.

15.7. Je zakázáno v místě závodu vystavovat, prodávat, nabízet či prezentovat značky a produkty firem a společností bez souhlasu promotéra závodu. Porušení tohoto bodu může být důvodem k okamžitému vyloučení ze závodu či šampionátu bez nároku na vrácení startovného a okamžité vykázání z místa závodu.

15.8. Je striktně zakázáno na akcích AmaterCupu provozovat jakoukoli výdělečnou činnost (ať už jde o prodej zboží a služeb – fotografování za úplatu, natáčení videa, provozování tzv. taxi jízd – svezení za úplatu v autě na místě spolujezdce, pronajímání či půjčování aut za úplatu, atd…). Takové chování bude klasifikováno jako hrubé porušení těchto podmínek a povede k tomu, že účastník bude bez náhrady vykázán mimo areál a bude po něm požadována kompenzace v hodntě pětinásobku ceny, za kterou své služby nabízel.

15.9. Promotér závodu a šampionátu si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel, aniž by přebíral odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé z těchto změn či úprav.

15.10. V rámci AmaterCupu jsou vypisovány i nezávodní akce, kurzy, školení. Na těchto platí tyto propozice, vyjma bodů týkajících se dělení vozů do tříd, bodování, atd.

15.11. Jméno, příjmení a soutěžní vozidlo (značka, model, typ, …) mohou být v plném znění uvedeny a uveřejněny na webu AmaterCupu a v dalších materiálech týkajících se AmaterCupu, zejména pak ve startovních, výsledkových listinách, reportážích a tiskových materiálech.

 

Sosnová – Česká Lípa

Vysoké Mýto

Písek

Sedlčany

Fotografie

[nggallery id=29]

Videa